System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 153
Rok obrony pracy 1972
Numer ewidencyjny PM/1972/09
Typ pracy Praca magisterska
Autor Ciucias Jerzy
Tytuł polski Otrzymywanie związków niobu i tantalu z ?elazostopu
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis