System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 156
Rok obrony pracy 1972
Numer ewidencyjny PM/1972/12
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kolemba Bo?ena
Tytuł polski Uwodornienie benzenu do cykloheksanu na katalizatorach niklowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis