System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 158
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Szurgoci?ska Maria
Tytuł polski Badanie procesu redukcji katalizatorów niklowych metodą impulsową mikrokatalityczną
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis