System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 159
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Baczewska Helena
Tytuł polski Badanie katalizatorów utleniania durenu do bezwodnika kwasu piromelitowego w fazie gazowej
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis