System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 16
Rok obrony pracy 1964
Numer ewidencyjny PM/1964/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Jarosławska Aleksandra
Tytuł polski Wpływ siarczynów i siarczanów na szybkość sedymentacji i wiskozę szlamów cementowych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis