System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 160
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kukuryk Genowefa
Tytuł polski Termograwimetryczne badanie syntezy i rozk?adu pirosiarczanów sodu i potasu
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis