System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 161
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Witczak Janina
Tytuł polski Badania nad otrzymywaniem dobrze filtrowalnego wodorotlenku cyrkonowego z fluorocyrkonianu potasowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis