System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 163
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Saneluta Czes?aw
Tytuł polski Badanie wp?ywu czasu wygrzewania na wielkoś? powierzchni katalizatorów niklowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis