System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 164
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Ja¶kiewicz Zofia
Tytuł polski Badanie reakcji utleniania amoniaku na katalizatorach tlenkowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis