System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 165
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Ja?owiec Zofia
Tytuł polski Synteza zeolitu Y i preparatyka katalizatorów krakingu zawierających zeolity X i Y
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis