System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 166
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/09
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kalinowski Józef
Tytuł polski Katalityczne utlenianie benzenu w fazie gazowej na katalizatorach spreparowanych na wybranych nośnikach
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis