System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 167
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/10
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kaliszuk Zygmunt Romuald
Tytuł polski Badania chemisorpcji siarkowodoru na katalizatorach niklowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis