System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 168
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/11
Typ pracy Praca magisterska
Autor G±szczyk Ryszard
Tytuł polski Badania nad wykorzystaniem siarczanu potasowego do odsiarczania gazów
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis