System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 169
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/12
Typ pracy Praca magisterska
Autor Langwi?ska Joanna
Tytuł polski Badanie termoró?nicowe reakcji utleniania metanu
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis