System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 17
Rok obrony pracy 1964
Numer ewidencyjny PM/1964/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Król Tadeusz
Tytuł polski Badanie sorpcji molibdenu na sorbencie SG z roztworów kwasu solnego
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis