System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 170
Rok obrony pracy 1973
Numer ewidencyjny PM/1973/13
Typ pracy Praca magisterska
Autor Ka?czugowska Barbara
Tytuł polski Badania nad wp?ywem wielkości krystalitów niklu w kontaktach przemys?owych na szybkoś? reakcji reformingu parowego metanu
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis