System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 171
Rok obrony pracy 1974
Numer ewidencyjny PM/1974/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Dykiel-Lidzbarska Stanis?awa
Tytuł polski Badania katalizatorów i nośników reakcji utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis