System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 172
Rok obrony pracy 1974
Numer ewidencyjny PM/1974/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Dziadko Dariusz
Tytuł polski Badania rozk?adu termicznego pirosiarczanów metali alkalicznych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis