System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 173
Rok obrony pracy 1974
Numer ewidencyjny PM/1974/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kiec Miros?aw
Tytuł polski Badanie katalizatorów wanadowych w reakcji utleniania durenu do bezwodnika kwasu piromelitowego w fazie gazowej
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis