System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 174
Rok obrony pracy 1974
Numer ewidencyjny PM/1974/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kolek Anna
Tytuł polski Badanie wp?ywu rodzaju kationu na stabilnoś? termiczną zeolitowego katalizatora krakingu
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis