System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 175
Rok obrony pracy 1974
Numer ewidencyjny PM/1974/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Siedlanowski Jan
Tytuł polski Reakcja Clausa w roztworach
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis