System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 176
Rok obrony pracy 1974
Numer ewidencyjny PM/1974/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Chmiel Jerzy
Tytuł polski Badania termoró?nicowe reakcji utleniania metanu na katalizatorach tlenkowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis