System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 177
Rok obrony pracy 1974
Numer ewidencyjny PM/1974/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Wocior El?bieta
Tytuł polski Badanie redukcji i aktywności katalizatorów niklowych w reakcji metanu dwutlenkiem w?gla
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis