System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 178
Rok obrony pracy 1975
Numer ewidencyjny PM/1975/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Koz?owska Anna
Tytuł polski Badanie aktywności metali VIII grupy w reakcjach reformingu parowego metanu i metanizacji CO2
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis