System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 179
Rok obrony pracy 1975
Numer ewidencyjny PM/1975/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Skulimowska Jadwiga
Tytuł polski Zastosowanie metody DTA do badania reakcji katalitycznego utleniania wodoru
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis