System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 18
Rok obrony pracy 1964
Numer ewidencyjny PM/1964/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Jastowiak Maria
Tytuł polski Badania aktywności kontaktów wanadowych promotorowanych siarczanami ziem alkalicznych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis