System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 180
Rok obrony pracy 1975
Numer ewidencyjny PM/1975/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Mo?odecka Lucyna
Tytuł polski Badania nad oczyszczaniem alkalicznych ścieków zawierających glin w formie glinianu sodowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis