System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 181
Rok obrony pracy 1975
Numer ewidencyjny PM/1975/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Sprycha Wies?awa
Tytuł polski Badania nad konwersją siarkowodoru do siarki elementarnej w roztworach wodnych i w wybranych rozpuszczalnikach organicznych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis