System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 182
Rok obrony pracy 1975
Numer ewidencyjny PM/1975/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bolibok Marek
Tytuł polski Badania nad konwersją H2S do siarki elementarnej w roztworach metanolowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis