System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 183
Rok obrony pracy 1976
Numer ewidencyjny PM/1976/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Rakowska-Jarzyna Stanis?awa
Tytuł polski Badania nad konwersją siarkowodoru do siarki elementarnej w wybranych rozpuszczalnikach
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis