System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 184
Rok obrony pracy 1976
Numer ewidencyjny PM/1976/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Mendyk Ewaryst
Tytuł polski Badania mo?liwości otrzymywania siarki nierozpuszczalnej w CS2 przez konwersj? H2S za pomocą SO2 w rozpuszczalnikach organicznych zakwaszonych H2SO4
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis