System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 185
Rok obrony pracy 1976
Numer ewidencyjny PM/1976/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor Dras Adolf
Tytuł polski Ochrona środowiska przed ska?eniem SO2 i H2S na terenie mazowieckich zak?adów rafineryjnych i petrochemicznych w P?ocku
Tytuł angielski
Promotor Kozak Zdzis?aw
Współpromotor / Opiekun
Opis