System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 186
Rok obrony pracy 1976
Numer ewidencyjny PM/1976/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kwiatek Wies?awa
Tytuł polski Redukcja katalizatorów niklowych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis