System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 187
Rok obrony pracy 1976
Numer ewidencyjny PM/1976/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Cel Halina
Tytuł polski Badanie redukcji utleniania durenu do bezwodnika piromelitowego na katalizatorach wanadowych promowanych srebrem
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis