System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 188
Rok obrony pracy 1976
Numer ewidencyjny PM/1976/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Boluk Jan
Tytuł polski Kalorymetryczne badania reakcji katalitycznego utleniania wodoru i amoniaku
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis