System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 189
Rok obrony pracy 1976
Numer ewidencyjny PM/1976/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bendyk Janina
Tytuł polski Odmiany alotropowych siarki - w?asności i metody otrzymywania
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis