System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 19
Rok obrony pracy 1964
Numer ewidencyjny PM/1964/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Tracz Ambroży Józef
Tytuł polski Preparatyka i badanie własności elektronowymiennych i sorpcyjnych żywic polifenoloformaldehydowych
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis