System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 190
Rok obrony pracy 1976
Numer ewidencyjny PM/1976/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Cz?stochowski W?adys?aw
Tytuł polski Otrzymywanie kwasu amidosulfonowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis