System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 191
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bielec Lucyna
Tytuł polski Badanie odporności na spiekanie katalizatorów reformingu parowego metanu zawierającego metale VIII grupy uk?adu okresowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis