System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 192
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bratko Wojciech
Tytuł polski Badania reakcji utleniania durenu do dwubezwodnika piromelitowego na katalizatorach wanadowych promowanych srebrem
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis