System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 193
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/03
Typ pracy Praca magisterska
Autor ?y¶ko Leszek
Tytuł polski Badanie kinetyki reakcji reformingu parowego metanu na wybranych metalach VIII grupy uk?adu okresowego
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis