System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 194
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/04
Typ pracy Praca magisterska
Autor Król Stanis?aw
Tytuł polski Badania nad konwersją H2S do siarki elementarnej w rozpuszczalnikach organicznych
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis