System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 195
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/05
Typ pracy Praca magisterska
Autor Bielecka Elzbieta Barbara
Tytuł polski Badanie kalcynacji i redukcji wspó?strącanych katalizatorów Ni/Al2O3
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis