System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 196
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Michalska Anna
Tytuł polski Badanie stabilności siarki nierozpuszczalnej w CS2
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun Kozak Danuta
Opis