System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 197
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/07
Typ pracy Praca magisterska
Autor Kuku?owicz Eugeniusz
Tytuł polski Badania wp?ywu warunków strącania siarki elementarnej na jej w?asności
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis