System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 198
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/08
Typ pracy Praca magisterska
Autor Janik Barbara
Tytuł polski Badania nad zmianami chemicznymi chromowych kąpieli galwanicznych w czasie ich eksploatacji
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis