System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 199
Rok obrony pracy 1977
Numer ewidencyjny PM/1977/09
Typ pracy Praca magisterska
Autor Ga?czy?ski Jerzy
Tytuł polski Wp?yw niektórych zanieczyszcze? na utlenianie amoniaku
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis