System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 20
Rok obrony pracy 1964
Numer ewidencyjny PM/1964/06
Typ pracy Praca magisterska
Autor Ulanowski Andrzej
Tytuł polski Opracowanie optymalnych parametrów prażenia koncentratów molibdenowych dla odzysku renu
Tytuł angielski
Promotor Akerman Karol
Współpromotor / Opiekun
Opis