System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 200
Rok obrony pracy 1978
Numer ewidencyjny PM/1978/01
Typ pracy Praca magisterska
Autor Jasi?ski Antoni
Tytuł polski Przemys? kwasu siarkowego w Polsce
Tytuł angielski
Promotor Kozak Zdzis?aw
Współpromotor / Opiekun
Opis