System ewidencji prac studenckich - Zakład Technologii Chemicznej UMCS
Prace
Prace - szczegóły
Lista prac
Login

View TABLE: Prace

Back to List 

id 201
Rok obrony pracy 1978
Numer ewidencyjny PM/1978/02
Typ pracy Praca magisterska
Autor Ga?czy?ski Piotr
Tytuł polski Badanie stabilności katalizatorów wanadowych w reakcji utleniania durenu do DBPM z parą wodną i bez jej udzia?u
Tytuł angielski
Promotor Barcicki Janusz
Współpromotor / Opiekun
Opis